Afbeeldingen: wijzigingen voorbehouden

SNELLE EN BETROUWBARE MEETTECHNIEK.

AVL DITEST COUNTER - toegestaan in 3 landen

De nieuwe strenge wetgeving inzake uitlaatgasonderzoek vereist een gewijzigd meetprincipe voor het tellen van het aantal deeltjes in uitlaatgassen tijdens een voertuigkeuring. Met behulp van de AVL DiTEST Counter kunt u de deeltjestelling heel nauwkeurig en efficiënt uitvoeren. Het meetprincipe Diffusion Charging (elektrisch opladen van deeltjes) en de robuuste constructie zorgen ervoor dat het apparaat snel kan worden ingezet voor metingen zonder dat hiervoor aanvullende apparatuur nodig is, dat snel een nauwkeurige deeltjestelling kan worden uitgevoerd en dat de hele dag door zonder problemen metingen kunnen worden uitgevoerd. Als in de toekomst ook bij benzinevoertuigen deeltjestellingen moeten worden uitgevoerd, kunt u de AVL DiTEST Counter hier ook voor gebruiken. De gebruikte technologie is al toegestaan in Duitsland, Zwitserland en Nederland en de serielevering ervan is al begonnen.

PRODUCTVOORDELEN

Eenvoudig en efficiënt

 • Eén gemeenschappelijke gebruikersinterface, AVL DiTEST DSS, voor alle uitlaatgaskeuringsprocessen
 • Intuïtieve en overzichtelijke bediening
 • Slimme testfuncties (wettelijk voorgeschreven nulluchttest)
 • Speciaal ontwikkeld voor het retrofitten van de MDS Mobilkoffer

Deeltjesmeting als cashcow

 • Korte voorbereidingstijd, altijd gebruiksklaar
 • Maximale apparaatbeschikbaarheid
 • Bijzonder korte meetprocedure
 • Geen verbruiksmaterialen
 • Onderhoudsvriendelijk

Hoge kwaliteit

 • Robuuste constructie speciaal ontworpen voor gebruik in de werkplaats
 • Materialen met een lange levensduur, hoogwaardige afwerking

Toekomstbestendige technologie

 • Ook geschikt voor benzinevoertuigen

Toelating

 • De AVL DiTEST Counter-technologie is in Duitsland, Zwitserland en Nederland al door een officieel meetinstituut goedgekeurd
 • Serielevering gestart

Kalibratie

 • Conform ISO 17025 in het eigen AVL DiTEST-kalibratielaboratorium

COUNTER SHORT VERSION EN

COUNTER LONG VERSION EN

COUNTER PRODUCT FEATURES

COUNTER COMMISSIONING

COUNTER MAINTENANCE

DE BELANGRIJKSTE VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVER HET ONDERWERP DEELTJESMETING

1. Is er een wettelijke basis voor de implementatie van deeltjestellingen?

Duitsland: Ja, in Duitsland is in de nieuwste richtlijn inzake uitlaatgasonderzoek uit 2017 de implementatie van de deeltjestelling bindend vastgelegd. De implementatiedatum van de deeltjestelling zal naar verwachting naar 2022/2023 worden verschoven.

Nederland: In Nederland zijn de wettelijke randvoorwaarden voor de implementatie van de deeltjesmeettechniek opgesteld. De implementatie staat gepland voor 1 januari 2022. De AVL DiTEST Counter is in oktober 2021 met succes goedgekeurd door het Nederlandse meetinstituut NMi.

België: In België is door de vorming van een nieuwe regering ook de politieke situatie veranderd. Momenteel kan niet met zekerheid worden gezegd of en wanneer deeltjestellingen zullen worden geïmplementeerd. AVL DiTEST houdt de markt nauwgezet in de gaten en zal een apparaat ter beschikking stellen.

EU: Vóór 2023 hoeft er geen herziening van EU-richtlijn 2014/45 te worden verwacht. Andere Europese landen hebben zich al met dit onderwerp beziggehouden.

2. Wordt de deeltjestelling verplicht voor alle emissieklassen?

Voor zover bekend wordt de deeltjestelling alleen verplicht bij moderne dieselvoertuigen.

Duitsland: vanaf Euro 6 en hoger
Nederland: Euro 5 en Euro 6
België: Euro 5 en Euro 6

Bij deze voertuigen wordt de opaciteitsmeting vervangen. Bij alle andere (oudere) modellen worden nog steeds opaciteitsmetingen toegepast.

3. Is er al een apparaat dat geschikt is voor officiële voertuigkeuringen?

Ja, AVL DiTEST heeft een apparaat, deeltjesteller Counter, dat aan de eisen van officiële voertuigkeuringen voldoet voor het meten van deeltjesconcentraties in uitlaatgassen. We houden ons al sinds 2016 met dit onderwerp bezig en hebben er daarom veel kennis over kunnen opdoen.

4. Welke technologieën zijn er?

De twee gevestigde technologieën zijn het DC-principe (Diffusion Charging) en het CPC-principe (Condensation Particulate Counting).

5. Hoe staat AVL DiTEST tegenover deze technologieën?

Het AVL-concern werkt al meer dan 15 jaar aan technologieën voor het uitvoeren van deeltjestellingen. Om die reden is er uitgebreide kennis over dit onderwerp aanwezig binnen het concern.

AVL DiTEST heeft beide meetmethoden (DC en CPC) al vroeg geanalyseerd en hierdoor know-how over beide methoden opgebouwd. Op basis van zorgvuldig uitgevoerde analyses van beide methoden acht AVL DiTEST het DC-principe als de meest geschikte methode voor gebruik in keuringscentra en werkplaatsen. AVL DiTEST ontwikkelt alle belangrijke componenten van het apparaat zelf, wat grote onafhankelijkheid in de gehele productieketen oplevert.

6. Bestaat er al een definitieve wettelijke specificatie voor deze meetapparaten als het gaat om bijvoorbeeld de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid?

Duitsland: Nee, momenteel zijn er nog geen definitieve specificaties. De verantwoordelijke instantie hiervoor is het PTB (de Dienst van het ijkwezen van Duitsland) in het Duitse Braunschweig. Deze instantie werkt al geruime tijd aan definitieve specificaties.

Nederland: Ja, in Nederland zijn alle wettelijke randvoorwaarden (technische specificaties, wet, toelating, meetprocedure) voor de implementatie van de deeltjesmeettechniek opgesteld. De implementatie staat gepland voor 01.07.2022. De AVL DiTEST Counter is in oktober 2021 met succes goedgekeurd door het Nederlandse meetinstituut NMi.

België: Nee, in België ligt er wel een voorstel voor de apparaatspecificaties en de meetprocedure, maar er zijn nog geen wettelijke randvoorwaarden opgesteld.

7. Hoe ziet de controleprocedure eruit en welke grenswaarden zijn er?

Duitsland: De controleprocedure is door het BASt (de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer) geverifieerd in een studie die in 2019 is uitgevoerd. Na een korte toerentalverhoging met als doel de uitlaatgasrecirculatieklep als open te definiëren, wordt bij stationair toerental uit drie meetfasen van 30 seconden de gemiddelde waarde berekend. Als deze waarde lager is dan 250.000 deeltjes/cm3, heeft het voertuig de deeltjestelling doorstaan. Als de meetwaarde bij de eerste meetfase minder dan 50.000 deeltjes/cm3 bedraagt, wordt de meting al na de eerste meetfase beëindigd (fast pass).

Nederland: De Nederlandse controleprocedure is door het TNO ontwikkeld. Voor de controle hoeft het voertuig niet te zijn geconditioneerd. De controle bestaat in wezen uit vijf deelstappen:

 1. Invoer van het kenteken
 2. Invoer/selectie van de grenswaarde
 3. 15 seconden stabilisatie bij stationair toerental
 4. 15 seconden meten en bepalen van gemiddelde waarde
 5. Beoordeling van de meetwaarde

België: De Belgische controleprocedure is door het GOCA gedefinieerd. Voor zover bekend is deze van de Nederlandse procedure afgeleid. In België geldt echter de voorwaarde dat het voertuig geconditioneerd moet zijn.

8. In hoeverre heeft dit invloed op de ijking en kalibratie van het deeltjesteller?

Duitsland: In Duitsland hoeven de apparaten volgens de huidige wettelijke situatie alleen jaarlijks te worden gekalibreerd, maar hoeven ze niet meer te worden gekalibreerd vanaf 03.11.2021. Er is nog een beoordeling van het apparaat wanneer het voor het eerst op de markt wordt gebracht (bijv. Module D). De kalibratierichtlijn zal dienovereenkomstig worden uitgebreid. De hiervoor vereiste infrastructuur wordt in de komende maanden opgebouwd.

Nederland: Net als in Duitsland is er in Nederland ook een typegoedkeuring vereist. Tijdens de levering moet er een stukproef worden gedaan of er komt een vereenvoudigde procedure die tijdens de servicebeurt moet worden uitgevoerd. In Nederland is echter geen ijking nodig en hoeft ook geen kalibratie in een conform ISO17025 geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd. De kalibraties worden af fabriek uitgevoerd.

9. Is het AVL DiTEST-deeltjesteller ook op veranderende marktomstandigheden voorbereid?

Ja, de meetapparaten voor de deeltjestelling, die zijn gebaseerd op de Advanced DC-methode, zijn voorbereid op toekomstige veranderingen van de randvoorwaarden. Met het apparaat kunnen zowel bij benzinevoertuigen als bij voertuigen met technologieën die aan hogere emissienormen dan EURO 6 voldoen, metingen worden uitgevoerd. Dit is uit diverse studies gebleken en ook in Europese onderzoeksprojecten gedemonstreerd.

10. Wordt de deeltjestelling in de toekomst ook bij benzinevoertuigen toegepast?

Momenteel wordt alleen de toepassing bij dieselvoertuigen voorbereid.
Als de implementatie bij dieselvoertuigen succesvol is verlopen, wordt gekeken of de meting ook bij benzinevoertuigen zal gaan worden ingezet. Moderne benzinevoertuigen zijn tegenwoordig eveneens met deeltjesfilters uitgerust. Deze filters moeten regelmatig worden gecontroleerd.

11. Moet ik een nieuw uitlaatgasanalysestation aanschaffen als de deeltjestelling wordt geïmplementeerd?

AVL DiTEST zal voor de huidige uitlaatgasmeetapparaten AVL DiTEST CDS en MDS en voor het oude meetapparaat AVL DIX een ombouwoplossing aanbieden. Ook voor alle andere apparaten zullen er aantrekkelijke oplossingen worden aangeboden. Voor baliebediening is het besturingssysteem Windows 10 of hoger vereist.

12. Vanaf wanneer is het AVL DiTEST-deeltjesteller leverbaar?

Apparaten van AVL DiTEST zullen naar verwachting een half jaar voor de implementatiedatum voor verkoop beschikbaar worden gesteld en via AVL DiTEST-dealers verkrijgbaar zijn.

13. Kan AVL DiTEST het verwachte hoge aantal apparaten leveren?

Ja, AVL DiTEST is uitstekend voorbereid op de toenemende vraag naar de toonbank met een schaalbaar productieconcept en de nodige productiecapaciteiten. Het holistische concept gaat zelfs verder dan fabricage, omdat de apparaten worden gekalibreerd in ons eigen ISO 17025-geaccrediteerde kalibratielaboratorium.

top
www.delmaraquatics.net